Håndverktøy

Pipe- og bitsverktøy, Måleverktøy, Skrunøkler, Slagverktøy, Tenger, Skrujern, Kutte, Klippe og Slipeverktøy Kutteskiver, Borsett, Baufil, Boltekutter og metallfiler m.m.